Wiek wczesnego dzieciństwa to czas radości i gromadzenia nauk wiążących się z życiem w rodzinie oraz budowanie szacunku wobec norm moralnych. Jako kolejny nadchodzi czas, w jakim młody człowiek musi zaczynać przejmowanie konsekwencji za swoje czyny. Moment wyjścia z wczesnego dzieciństwa w wiek dojrzewania i stopniowego ponoszenia konsekwencji własnego postępowania wyznacza komunia. Kiedy dziecko zdobędzie świadomość z zakresu dobra i zła oraz nauczy się respektować najważniejsze zasady norm moralnych, ma sposobność dostąpienia zaszczytu, jakim jest pierwsza komunia. W sensie religijnym jest to niezwykle ważny sakrament, nadający prawa oraz obowiązki odnośnie społeczności kościoła. Sama uroczystość obrazuje wkroczenie w nowy etap rozwoju. Dodatki komunijne będąc częścią stroju wykonanego na tą okazję, symbolizują czystość i niewinność jak też mają za zadanie zachęcenie młodego człowieka do utrzymania tego stanu. Tak jak chrzest jest przyjęciem małego członka wspólnoty, tak komunia ma na celu nadanie pierwszych praw i powinności. Na chrzest zaprasza się bliskich by wspomagać rodziców, w trakcie komunii ma ona zapewnić o oferowanym wsparciu dziecko. Do chrztu dziecko jest przygotowane przez rodziców, natomiast by wziąć udział komunii musi samemu spełnić mnóstwo wymagań. Szatki do chrztu zastępują bardziej reprezentacyjne oraz akcentujące samodzielność szaty.