Wiek wczesnego dzieciństwa to czas radości i gromadzenia nauk wiążących się z życiem w rodzinie oraz budowanie szacunku wobec norm moralnych. Jako kolejny nadchodzi czas, w jakim młody człowiek musi zaczynać przejmowanie konsekwencji za swoje czyny. Moment wyjścia z wczesnego dzieciństwa w wiek dojrzewania i stopniowego ponoszenia konsekwencji własnego postępowania wyznacza komunia. Kiedy dziecko zdobędzie świadomość z zakresu dobra i zła oraz nauczy się respektować najważniejsze zasady norm moralnych, ma sposobność dostąpienia zaszczytu, jakim jest pierwsza komunia. W sensie religijnym jest to niezwykle ważny sakrament, nadający prawa oraz obowiązki odnośnie społeczności kościoła. Sama uroczystość obrazuje wkroczenie w nowy etap rozwoju. Dodatki komunijne będąc częścią stroju wykonanego na tą okazję, symbolizują czystość i niewinność jak też mają za zadanie zachęcenie młodego człowieka do utrzymania tego stanu. Tak jak chrzest jest przyjęciem małego członka wspólnoty, tak komunia ma na celu nadanie pierwszych praw i powinności. Na chrzest zaprasza się bliskich by wspomagać rodziców, w trakcie komunii ma ona zapewnić o oferowanym wsparciu dziecko. Do chrztu dziecko jest przygotowane przez rodziców, natomiast by wziąć udział komunii musi samemu spełnić mnóstwo wymagań. Szatki do chrztu zastępują bardziej reprezentacyjne oraz akcentujące samodzielność szaty.

Reklamy