Przed ważnymi świętami kościelnymi osoby duchowne zapraszają na katechezy poświęcone podstawą wiary i liturgii (rok liturgiczny) zbliżającego się święta. Każde święto łączy się z ważną tajemnicą religii, połączenie między wiarą, życiem wiernych i liturgią. Mocne doznanie liturgii polega na połączeniu stylu życia z wyznawaną wiarą.

Założeniem, który ma cechować się Rok wiary, obchodzony przez dom boży, ma być przygotowanie warunków do autentycznego i odnowionego nawrócenia, wykorzystanie wsparcia misyjnego na potrzeby nowej ewangelizacji. Powinien także ukazać wspólnotowe przyrzeczenie do nowego zrozumienia i prawd podstawowych symboli wiary, które stanowią element w Katechizmie Wiary Katolickiej. Katechizm musi stać się też podstawowym narzędziem umacniania w wierze, głównie dla ludzi, jacy zabiegają o naukę chrześcijan.

Do kluczowych obowiązków liturgicznych zalicza się: składanie ofiar, modlitwa, oczyszczenia i ablucje, a także pozostałe formy oddawania hołdu bóstwom i wybranym świętym. Liturgia chrześcijańska za cel ma upamiętniać na temat życia, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a także rozwijać wspólnotę wiernych. Liturgia liturgia jest realizowana przez pełne zgromadzenie, choć szczególne role są najczęściej zarezerwowane dla osób w odpowiedni sposób wyświęconych.

Reklamy